Omvæltningernes tid

The Shamanic Astrology Mystery School blev i juli 2022 re-brandet under navnet TOTAMS, som 3. bølge foranlediget af forskellige sammenløbende tidslinjer, foruden de sidste års verdensomspændende forandringer, de planetariske konfigurationer. Alt sammen markerer det et kæmpe skift i en af de største cyklusser mennesket har kendt til. Dykker vi ned i historien, så opdager vi, at det er denne tid, der er den afvigende, hvorfor formålet med TOTAMS/Shamanic Astrology er at tilbyde praktiske værktøjer til at navigere i en udfordrende tid.
TOTAMS

Partnerskab

Arkæolog og religionshistoriker Marija Gimbutas beskrev en oprindelig matriarkalsk kultur ca. 6.000 år før vor tid, der først i bronzealderen blev erstattet af en patriarkalsk kultur. Inspirereret af tidligere folks fred og fordragelighed har skolens nye horoskop Krebse ascendant og månen i Stenbukken. Krebsens essens er at skabe et sikkert rum for ethvert frø – herunder alle verdens børn uafhængig af oprindelse og religion – indtil modenhed er nået. Stenbukkens essens er at vide, at fortiden rummer kimen til at forstå nutiden, og begge bærer kulturen fra en generation til den næste. Horoskopets Nordlige Måne Knude står i Vandmandens tegn. Vandmanden er skolens kollektive karma vej, Vandmanden har det største udsyn. Vandmanden er det objektive vidne. Eller skyggesiden.

Hooroskop

Embodiment

De 4 grene i TOTAMS Astrology er baseret på de 4 elementer, som repræsenterer de primære måder, at skolen søger at være til service for verden. Jorden repræsenterer ceremoni, global shamanisme, jordens hellige steder. Ilden repræsenterer spiritualitet, filosofi, og de mange veje til selv realisering. Vandet repræsenterer healing, hjælp og rådgivning. Luften repræsenterer astrologi og guddommelighed. Involution & evolution, det hellige feminine og det hellige maskuline.

De 4 elementer

Fødselskanalen

I gammel tid løftede en jordemoder det nyfødte barn op fra jordgulvet, når moderen havde født sit barn. Heraf navnet. Shamanisme forbinder os til himmel og jord, konstellationer og planeter. Vi kan stå under stjernehimmelen og opleve en direkte transmission uden at være identificeret med skyggesiderne. Vi kan drømme en ny tid frem. Daniel Giamarios mentor var astrologen Dane Rudhyar, som inspirerede Daniel til astrologiske ”vision quests” i hele verden, som ledte til første bølge, kaldet The Harbingers of the Turning of the ages i 1987. 2 bølge var i 1992, hvor Daniel mødte Cayelin Castell, og sammen skabte de Shamanic Astrology Mystery School. Skolen fejrer fortsat det magiske link mellem himmel og jord, og inspirerer til at vi sår frø, der gavner de næste 7 generationer i denne 3. bølge af paradigmet TOTAMS Astrology.

Seed People