GDPR

Privatlivspolitik

Webstedsadressen er: http://KroppenHuskerAlt.dk 

Fysisk adresse: Mosevej 25, 5400 Bogense. Mail: KroppenHuskerAlt@gmail.com

Her kan du læse om, hvordan Shamanic Astrolog, Metasundhedsterapeut, Kinesiolog RAB Annette Sønderby Hansen håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Jeg, Annette Sønderby Hansen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).


Dataansvarligs kontaktoplysninger

Navn: Annette Sønderby Hansen, Bogense 

KONTAKT DATAANSVARLIG: Mail: KroppenHuskerAlt@gmail.com

Her kan du læse, hvilke data jeg opbevarer i hvilke situationer, og du kan læse, hvordan du forholder dig, hvis du vil ændre på noget eller klage.

Hjemmesiden:

Behandling Terapi Shamanic Læsningers hjemmeside leveres i samarbejde med WordPress. Jeg har en databehandleraftale med Simply.com, som passer godt på dine eventuelle elektroniske spor i form af statistik og cookies.

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev:

På min hjemmeside kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, som leveres i samarbejde med Mailchimp. Når du tilmelder dig, så opsamler Mailchimp din mail-adresse og navn til brug for nyhedsbrevet og intet andet. Du kan til enhver til afmelde dig mit nyhedsbrev igen ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Jeg udleverer aldrig nogle af disse data, som er opsamlet i forbindelse med min hjemmeside til andre personer, som ikke er nævnt her.

Tak fordi, du er her. Jeg vil elske at hjælpe dig med at forløse dine traumer, genskabe balance i din krop/kropskemi, psyke & Sjæl, samt hjælpe dig til en ny bevidsthed om dig selv i denne særlige tid, et skifte i en af de største cyklusser mennesket kender til, så du kan sam-skabe med de Store Mysterier. ✨🌌❤️🙏🏻🍀

Indsamling af personoplysninger som klient

Annette Sønderby Hansen indsamler følgende oplysninger om dig som klient:

  • Navn
  • Fødselsdato, tidspunkt og sted
  • E-mail

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål at jeg kan levere dig som klient en ydelse i form af en Shamanic Astrology Læsning og/eller en Kinesiologisk behandling eller METAsundhedsterapi.

Retsgrundlag for Læsningen/behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt).

Som klient har du mulighed for selv at få oplyst dit fødselstidspunkt. Du har også mulighed for at printe din journal og medbringe den.

Tidsperiode for læsning eller behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares din journal i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem Annette Sønderby Hansen videregiver dine oplysninger til:

Dine oplysninger bliver indtastet i Solar Fire og Astro Gold astrologi programmerne til udarbejdelse af horoskop tegninger samt udregning af transitter. Tolkningen sker dog ud fra Shamanic Astrology paradigmet, hvis undervisning jeg har fulgt, samt beståede eksaminer som Foundational TOTAMS Astrolog og lidt til. Jeg har forpligtet mig til fortsat at vedligeholde mine studier. 

Ingen oplysninger videregives til andre.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du nogle rettigheder, som Annette Sønderby Hansen naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, jeg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun Annette Sønderby Hansen har adgang til dine oplysninger.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Annette Sønderby Hansen behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.

KroppenHuskerAlt
Annette SØNDERBY Hansen
Kinesiolog RAB
METAsundhedsTerapeut
Shamanic/TOTAMS Astrolog