I bunden af Kali Yuga

I 2025 efter 5.700 år i nedadgående retning starter ifølge Bibu Dev Mishra’s “Unraveling the Mysteries of the Yuga Cycle” en 300 års overgangsperiode på vej op af Kali Yuga’en. 

Kali Yuga
Kali Yuga

Forandring forudsætter erkendelse

Vishnu Pranas, en mytologisk tekst fra hinduerne, beskrev perioden på denne måde: 

“I Kali-alderen er den rette rækkefølge af menneskelige relationer omvendt; social status afhænger af ejendomsretten; rigdom er blevet den eneste kilde til dyd; lidenskab og luksus er de eneste bånd mellem ægtefæller; falskhed og løgn er betingelserne for succes i livet;  seksualitet er den eneste kilde til menneskelig nydelse; religion, et overfladisk og tomt ritual, forveksles med spiritualitet.”

Kali cyclus

Lad os skifte tidslinje

The Mahabharata beskriver Kali Yuga, som den periode hvor “Verdenssjælen” er præget af mørket, hvor kun en 1/4 af dyden, hjertet, er bevaret i menneskene.

Jeg synes det forklarer verden meget godt, men vil vi have mere af det samme? Frygt, splittelse og krig? “Scientisme”, politisk videnskab fremfor reel videnskab. Et sygdomsvæsen. Hvordan bidrager vi til polarisering, “ismerne”? Har vi lært af de oprindelige folk, de gamle kulturers visdom og deres tætte ceremonielle forhold til jorden og himlen? De vidste at vi informerer de store mysterier ligeså meget, som de informerer os. Dette levende forhold blev tabt, delvis på grund af en magtfuld elite, der fandt en måde at holde disse mysterier fra folket, fjernede deres evne til at leve magisk og samskabende med jorden og natte himmelen, de store mysterier.

Jung

Skyggesiden af Vandmanden

Spørgsmålet er om vi er på vej endnu dybere ned i mørket, i materialismen i udviklingen af AI/kunstig intelligens, som beskrevet i “Homo Deus” af Yuval Harari. Den globale elite, World Economic Forums (WEF) ynglings filosof. Om vi har erkendt risikoen ved al den magt blandt så få. Drømmer de om at bypasse døden? Blive kunstige “mennesker”? Psykiateren Carl G. Jung beskrev arketypisk ondskab som værende ikke menneskelig. At vi kan blive onde, hvis vi mister forbindelse til vores Sjæl – til Ånden.  Professor i psykologi Mattias Desmet taler om modstandens kunst; at sprede tvivlens frø – uenigheds ord. At med den ensretning, frygt og massedannelse, som vi har set de seneste 2 år, så risikerer vi totalitarisme. I en totalitær stat begår almindelige mennesker grusomheder og tror, at de er retfærdige.

Turning of the Ages

Den tid vi lever i er særlig. Det er større end overgangen fra Fiskens tidsalder til Vandbærerens estimeret til at være fra 1962 – 2034 med 1998 som centrum, det Galaktiske Kors. Vi står i følge Daniel Giamario i slutningen af en ca. 26.000 år lang cyklus, hvis ikke hele 12 aldre nemlig 312.000 år. Universet matcher din frekvens. Det er en natur lov. Vær bevidst om dit fokus, hvad du tiltrækker. Uden at fornægte eller bypasse. Mærk efter i hjertet. Når jeg er her, så er der fred. Når min vibration er høj og kærlig, så kontrolleres jeg ikke af frygt. I følge blandt andre litauiske arkæologer og antropologer var den globale menneskehed samarbejds-villig og fredelig indtil for omkring 6000 år siden. Der var ingen organiserede professionelle hære, og begrebet “gylani” var udtryk for et samarbejdende, dele-, ikke-hierarkisk samfund med ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er det samfund jeg forestiller mig. Lad os mødes under himmelen, og mærke os forbundet til hinanden, vores jord og vores vise forfædre/mødre. Himmelen taler til dig