Meta-Kinetics

Meta-Kinetics hos Annette S Hansen, Bogense, Fyn hjælper dig til at afsløre hvor du modarbejder dig selv med ubevidste hæmmende overbevisninger.Meta-Kinetics, Cyberkinetics, er analog kinesiologi udviklet af kinesiologer og ingeniører i England med Metasundhed som ramme. At jeg bruger denne form for kinesiologi betyder, at al stress kan opfanges. Endda inden ubalancen når at udvikle sig til fysiske symptomer.

Vi er styret af vores “programmering” tidligt i livet, vores opdragelse. Vi har blinde vinkler, som gør at vi ved samtale terapi kan “lyve” for os selv. Vi kan være i vejen for os selv, fordi en stor del af vores tanker og adfærd er ubevidste. Meta-Kinetics kaster lys på det, der hæmmer os. Det vi har forkastet eller undertrykker. Målet er at integrere alle sider i os. At skabe homeostase. At opnå balance/overensstemmelse mellem sjæl, sind og krop.

Traumer

Jeg tilbyder også behandling online, hvor min muskel er surrogat for din. Det betyder at jeg bruger min arm/muskel i testen, men jeg behandler dig, fordi “kommandoen” jeg bruger gælder dig og dit energifelt. Herefter taler vi om, hvad der kommer op. Vi forbinder svarene til dit liv, nøjagtig som var du til stede rent fysisk. 

Surrogat behandling kan også være en hensynsfuld løsning ved fx angstproblematikker hos børn. Fx pga ubevidste traumer fra før de kunne udtrykke sig/udviklede sprog. Alt det usagte binder energien. Her er forælderen surrogat, eller jeg fungerer som surrogat ved online behandling via den tilhørende kommando. Det  kan være en nødvendighed, hvis barnet ikke evner at tale om angsten, eller at skulle forholde sig til en terapeut. Historien er ikke nødvendigvis vigtig. Det vigtige er, at den stress, der sidder fast i nervesystemet, forløses energetisk. 

Metasundhed

Metasundhed hjælper dig til at forstå sygdom og fysiske symptomer, så du kan forløse dine traumer, og blive rask. Annette S Hansen, Bogense, Fyn.

En METAsundhedsanalyse illustrerer sammenhængen mellem mentale overbevisninger, følelser, adfærd og fysiske symptomer. Den ur bio-logiske årsag til dine symptomer. Overordnet handler symptomer med maven fx om fordøjelse. Hvilken “bid” kan du ikke fordøje/sluge/acceptere? Det kan være alt muligt, en hændelse, en følelse, vrede, etc. Det er subjektivt. 

Symptomer med urinvejene kan handle om at markere sit territorie/sætte grænser. Symptomer i tarmsystemet om at have svært ved at slippe noget eller nogen.

Metasundhed er oprindeligt udviklet af den tyske læge Dr. Hamer, og videreudviklet af blandt andre Meta-Health Academy i England, hvor jeg har uddannet mig i kinesiologi delen, samt den internationale forening IMMA, og endelig Metasundhedsforeningen i Danmark, hvor jeg er medlem. 

Kinesiologi

Kinesiologi hos Annette S Hansen, Bogense, Fyn, kan hjælpe din krop  til større modstandskraft overfor fx høfeber, eksem, allergi eller autoimmune sygdomme.Kinesiologien blev opfundet af en kiropraktor, der sammensatte sin viden om anatomi og fysiologi med østens visdom om akupunkturpunkter og meridianer. 

Kinesiologiens udgangspunkt er, at vores krop er indrettet til selv at kunne hele ubalancer og sygdom. Til eksempel kan nævnes et sår, der holder op med at bløde og heler af sig selv. Disse medfødte kropslige ressourcer styrkes og gøres mere bevidste gennem kinesiologisk behandling.

Shamansk Astrologi/TOTAMS Astrology

Shamansk/TOTAMS Astrologi oplever jeg altid værd at inddrage for indsigt og inspiration. Jeg oplever det at kende sig selv og sin livsskole som en del af helheden, og derfor afgørende for at leve bevidst og tro mod sin sjæl.

Det handler om at lægge en plan over dit liv til at støtte op om, at finde ud af hvad du brænder for. At understøtte dine muligheder for at føre din passion ud i livet på en måde, hvor du lytter til din intelligente krop. Al den visdom den indeholder, når ellers vi understøtter den heri.

Jung, psykologi

KroppenHuskerAlt
Annette SØNDERBY Hansen
Kinesiolog RAB
METAsundhedsTerapeut
Shamanic/TOTAMS Astrolog